BuurtBrink.nl

Inloggen of inschrijven

Stemmen is een mensenrecht!Iedere Nederlander die 18 jaar of ouder is, heeft het recht om bij verkiezingen zijn stem uit te brengen. Alleen mensen in de gevangenis zijn daarvan uitgezonderd. Dat stemrecht is er dus ook voor mensen die in een instelling wonen. Vroeger was dit anders geregeld en werden meer groepen Nederlanders uitgesloten. Maar dat is in strijd met de mensenrechten, zoals we die in 1948 hebben vastgelegd in de Universele verklaring voor de rechten van de mens.

Voor de verkiezing van een Europees Parlement heeft iedereen door zijn gemeente een stempas toegestuurd gekregen op zijn woonadres.  Die stempas is persoonlijk. Samen met een identiteitsbewijs heb je op vertoon het recht op het invullen van een stembiljet. Dat was op 21 maart het geval bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. En dat is ook op 23 mei het geval als we stemmen voor Europa.

Dus iedereen met een stempas moet in staat gesteld worden om zijn of haar stem uit te brengen. Als hij of zij dat ook wil natuurlijk. Want stemmen is een recht, geen plicht. Iemand moet zelf willen stemmen. Het is dus niet zo dat een curator, mentor of bewindvoerder bepaalt of iemand wel of niet gaat stemmen. Dat bepaalt iedereen voor zichzelf. Via onderstaande link is informatie te vinden waar mensen in deze rollen wél over gaan. Dit betekent ook dat begeleiders, ouders, verzorgers, curatoren, bewindvoerders of mentoren een ondersteunende rol in hebben. Ook belangrijk, want stemmen is voor veel mensen niet gemakkelijk. Er zijn nogal wat belemmeringen ondervinden veel mensen met een beperking. Wij hopen dat zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Tynaarlo  kunnen gaan stemmen. 


Curator, bewindvoerder: Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat. Taken-curator-beschermingsbewindvoerder-of-mentor

Machtiging: Een stemgerechtigde mag zijn stem uit laten brengen door iemand anders. Dat kan door het machtigen van die ander. Op de achterkant van de stempas staat hoe dit werkt. Als de gang naar het stembureau (te) lastig of onmogelijk is, kan dit een oplossing zijn.

Ondersteuning: Mensen met een visuele beperking mogen om ondersteuning vragen bij het stemmen. Het is immers niet voor iedereen mogelijk het gewenste hokje te vinden op het stembiljet en dat dan ook binnen de lijntjes rood te kleuren. In dit geval mag je iemand meenemen die het vakje van jouw keuze  voor je invult of je kunt een medewerker van het stembureau vragen.

Kiezerspas: Als iemand zijn stem wil uitbrengen in een andere gemeente, dan is een kiezerspas nodig. Dit kan van belang zijn wanneer bijvoorbeeld iemand niet op Visio de Brink in Vries woont, maar daar wel is op de dag van de verkiezingen. Denk aan dagbesteding.

hoe je een kiezerspas regelt: Waar-kan-ik-stemmen-bij-verkiezingen

Stem-mal: Bij de buren, in de gemeente Noordenveld is de mogelijkheid om te stemmen met een stem-mal. Dat is iets nieuws. Als iemand ondanks een visuele beperking zelfstandig zijn stem wil uitbrengen, dan kan dit een uitkomst zijn.

uitleg over de stem-mal: Youtube - uitleg stem-mal

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.