Gemeentelijk draagvlak


Na een paar weken bezinktijd sprak het VN-panel 10  juli met enkele raadsleden en mensen uit de steunfracties. Over hoe zij er op dat moment in stonden en of er actiebereidheid was. De conclusie van dit gesprek was dat alle fracties een initiatief om het VO in Zuidlaren te behouden van harte zullen toejuichen en waar mogelijk ondersteunen. 

Volgbaar Onderwijs sprak nog met onderwijswethouder Vemer in de zomer. Het college van B&W wil eerst een plan zien voordat ze nadenkt over het ondersteunen van een initiatief. Volgbaar onderwijs was toen genoodzaakt om via contacten binnen een andere gemeente informatie in te winnen.