Hoe heeft het zo ver kunnen komen?


Tijdens de informatiebijeenkomst op 19 juni verschool het Harens Lyceum zich vooral achter krimp-cijfers. Het tegengeluid van de belangengroep bestond vooral uit blijken van slecht schoolmanagement. 

Na gesproken te hebben met verschillende mensen kunnen we constateren dat de school het contact met haar voedingsbron, de 14 basisscholen in Zuidlaren en omgeving heeft verloren. Zwalkend beleid m.b.t. het vmbo onderwijs is ook overduidelijke een belangrijke boosdoener. Het Zernike College van weleer heeft een herprofileringsslag achter de rug. Dat zal ook intern de nodige aandacht hebben gevraagd of vragen. Het brede vmbo onderwijs concentreert zich in Groningen net als het Montessori onderwijs. Het Harens Lyceum profileert zich niet langer als vmbo school en Zuidlaren is geen Haren. 

Dat leerlingaantallen (sterk) dalen is dus goed te verklaren. Iemand had dit aan kunnen zien komen. Maar niemand trok aan de bel. Moedwil, gemakzucht, onoplettendheid, afgeleid, .... zeg het maar. Er wonen nog steeds meer dan 30.000 inwoners in en rond Zuidlaren en er worden nog steeds ieder jaar heel veel kinderen geboren ook in dit gebied. Meer dan voldoende om een mooie school mee te vullen.